گر سوخت ورق درد جهانی به میان ریخت

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
2: تعداد بازدید

 

یا رب چه نویسم که قلم تاب ندارد
معشوقه دلی همچو ورق صفحه گذارد

گر سوخت ورق درد جهانی به میان ریخت
گر سوخت قلم نای نی ام معتبرش نیست

این صورت دل را نه بدیدیم که ای کاش
چون سوخت قلم حرمت عمر کم شد و نه عاش

چون سوخت جهان قصه پر غصه سر آید
نام دل مردان به قلم مرگ نیاید


تا مشکلات خود را گویم به خاک ای جان

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
2: تعداد بازدید

 

میرم به خاک مهمان در لابلای دستان
تا مشکلات خود را گویم به خاک ای جان

هر صبح و شب نوایی بر گوش می رسد دور
ما خود که رفتگانیم بندیم رخت خود هان


مع الحق علی علی بود حق

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
2: تعداد بازدید

 

چنین شد که جانی فدا شد به حق
ستاینده ماییم به حق مستحق

سخن خوش بود از کلام نبی
مع الحق علی علی بود حق


چه جهانی است جهان ای گل غم گشته بیاد

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
2: تعداد بازدید

 

فاتحان خوش خبر و زمزمه گویان آیند
چه جهانی است جهان ای گل غم گشته بیاد

گویم آن روز که امروز بهارای من است
ای جهاندار جهان خوش خبرم ساز زیاد


به جهان بخواندیم هان که جهان همان جهان است

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
2: تعداد بازدید

 

به جهان بخواندیم هان که جهان همان جهان است
چه جهان جهان عصمت که جهان خود نهان است

اگر این جهان جهانی است که بینمش پر از درد
به چه درد مبتلایی که به ابتلای جان است


به چه فخر می کنی دل که جهان رو به فانی

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
2: تعداد بازدید

 

اگر این جهان سه روزی است بدان جهان نباشد
به خوش آن جوانمردی که درآن جهان نباشد

به چه فخر می کنی دل که جهان رو به فانی
به عمل علوم ماند که عیان جهان نباشد


جهان رویان این عالم به حاجت ابتلا باشد

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
2: تعداد بازدید

 

مکن ای دوست کاین منزلگه ما قصه ها دارد
جهان رویان این عالم به حاجت ابتلا باشد

دریغا این قدر دنیا نه بس دنیای فانی هاست
که این دنیا جهان باشد به دوشش جان فدا خواهد

 


تک بیتی

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
2: تعداد بازدید

1

چشم را بین که در این طلوع فجر جاذبه ای
در کار نکو به کار گیری نه بدی

 2

حافظ گوش که در عمر شناسایی توست
به زبان و پی لفظ هر دو ترازوی تو است

 3

امل از بی خردی گنجد و گر هشیاری
که در این ره تو فقط راه رهایی یابی

 


فارغ ز غم و درد شوی فارغ از آن

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
2: تعداد بازدید

 

خواهی که در این جهان بباشی خندان
فارغ ز غم و درد شوی فارغ از آن

ایام گذر قدر بدان فرصت را
از جیفه برون شوی به تقوا گذران


ای بی هنر بدانی این راز بی نهایت

يکشنبه 27 اسفند 1396
Array
ولی اله بایبوردی
3: تعداد بازدید

 

راحت بزیست آخر این طفلک جهانی
در بند شکر گردید فرصت چو شد هر آنی

ای بی هنر بدانی این راز بی نهایت
هر دم به خواب رفتی فرصت تلف زمانی


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اشعار سروده شده ولی اله بایبوردی است. | طراح قالب: آوازک