مهدویت نور دارد زندگی

جمعه 17 آذر 1396
Array
ولی اله بایبوردی
27: تعداد بازدید

می پذیرد از شما اعمال را
خالقی بی چون یکی او ربنا

گام بر می داشت می کرد آرزو
زندگی باید حقیقی ای نکو

در نهادش داشت امیدی به روز
می کشیدش طرح هایی دل فروز

تشنگی با آب و سیری با غذا
احتیاجش بر طرف می شد خدا

طرح هایی داشت عالی ابتهاج
تا نیازش بر طرف رفع احتیاج

مهدویت فکر باشد ایده آل
بس چه آثاری میان جمعی ببال

بهترین آثار آن کمبود یأس
نا امیدی از میان خلقی نه بأس

مهدویت نور دارد زندگی
در میان جمعی خدا را بندگی

چون مدینه فاضلی کن فرض هان
بهتر از آن فکر کن در این جهان

اجتماعی صلح و آرامش دلا
اتحادی بین مردم ای خدا

می شود روزی محقق آرزو
در میان جمع اجتماعی شد نکو

مرد توحیدی بیاید آن زمان
بین مردم اجتماعی صلح هان

هان بشر قائل که روزی در جهان
انقلابی رخ جهانی مردمان

در تمامی دین و ادیان آسمان
اعتقادی ناجی آید آن زمان

ویژه در امت مسلمان اعتقاد
اعتقادی راسخی دارد زیاد

اجتماعی با نظامی بهترین
پایه هایش قسط و عدلی در زمین

حاکمیت دین اسلامی قبول
با ولی عصری تحقق ای رسول

زندگی امید شادی با نشاط
صلح در هر کشوری بر پا محاط

فکر تا آن حد رشدی در جهان
بین دانا آشکارا مردمان

رستگاری با امیدی بین ما
باوری یک فرد ناجی در سرا

حجتی ما بین مخلوقات هان
آن امامی منتظر مهدی همان


ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اشعار سروده شده ولی اله بایبوردی است. | طراح قالب: آوازک